Dossier - Orde in de wereld van morgen

Staan wij aan de vooravond van een wereld vol spanningen en fricties of is er toch ruimte voor samenwerking?

Lees verder

Tweeluik: Australië's immigratie- en defensiebeleid belicht

Universitair docent in Australië Frank Mols waarschuwt voor de twee gezichten van het Australische immigratiebeleid, en defensie-expert Kees Homan analyseert de Australische plannen op gebied van defensie.

Lees verder

Europese normen en waarden als achilleshiel van EU-buitenlandbeleid?

Europese Zaken • mei 2016

De felle maatschappelijke discussie rond het Oekraïne referendum – zowel in Nederland als in Oekraïne – is tekenend voor het groeiende geo-normatieve debat in de EU en haar oostelijke buurregio.

Lees verder

Uitgelicht

Australië’s controversiële immigratiebeleid

De massale toestroom van asielzoekers doet Europa met interesse naar Australië kijken, een land dat de toestroom van asielzoekers beperkte. Maar niet iedereen is positief; het Australische immigratiebeleid heeft twee gezichten.

Lees verder

Australië ontbloot de tanden met versterking defensie

Australië laat de opkomst van China in de Azië-Pacific niet ongemerkt voorbij gaan; wat zijn de Australische plannen op gebied van defensie voor de komende jaren?

Lees verder

Europees transport en klimaat op een doodlopende weg

10/05/2016 Europese ZakenOpinie

Er is alle reden vérgaande maatregelen te nemen om de schadelijke effecten van mobiliteit voor klimaat, milieu en gezondheid te verminderen en de Europese transportsector richting (duurzame) mondiale concurrentie te leiden.

Lees verder

Juncker's valkuil? Zijn gebrek aan visie op de toekomst van de EU

10/05/2016 Europese ZakenArtikelen

De pragmatische aanpak van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker om de EU uit het slop te trekken, kan een deceptie worden als dat gepaard gaat met sluipende centralisatie.

Lees verder

Het elixer van de harde aanpak van mensensmokkel in de Sahel

Is het verstandig een systeem te criminaliseren dat al eeuwenlang het economisch fundament van een samenleving vormt? In de Sahel lijkt dit momenteel te gebeuren.

Lees verder