De verstoorde relatie van Midden- en Oost-Europese landen tot Rusland

Europese Zaken • september 2014

Eerst waren zij ‘satellietlanden’ van de Sovjetunie; na de Val van de Muur werden zij onafhankelijk en lid van de NAVO en van de Europese Unie.

Lees verder
Madeleine Albright

Het einde van de Koude Oorlog: geen afscheid van de klassieke

Mondiale Issues • september 2014

Het einde van de Koude Oorlog heeft diepe sporen achtergelaten in de internationale betrekkingen van de afgelopen 25 jaar. Het belangrijkste gevolg was een internationale machtsverdeling waarin het primaat bij de Verenigde Staten kwam te liggen.

Lees verder

Het einde van de Koude Oorlog in Europa en daarna

Europese Zaken • september 2014

Twee perspectieven op de afloop van de Koude Oorlog, die nog steeds doorklinken in de huidige internationale betrekkingen.

Lees verder

Uitgelicht

Nederland, neem een ‘Brexit’ serieus

Is een ‘Brexit’ nabij? Staat het Verenigd Koninkrijk met één voet buiten de Europese Unie?

Lees verder

(On)duidelijkheid bij Drones

Waar heeft men het over als er over 'drones' wordt gesproken, en waar dient men op te letten? In dit artikel proberen Paul Ducheine en Frans Osinga duidelijkheid te scheppen in deze ingewikkelde materie.

Lees verder

Geef lokale mensen een stem

N.a.v. René Grotenhuis, ‘Is de NGO als watchdog garantie voor verandering?’, opiniestuk in de Internationale Spectator, juli-augustus 2014, blz. 58-61.

Lees verder

Transatlantische veiligheid, defensie en strategie: broodnodige

De Oost-Europese Landen die geen lid zijn van de Europese Unie zijn het meer gebaat bij diplomatieke vasthoudendheid vanuit de EU dan bij wapengekletter van de NAVO, zo betoogt Peter Volten.

Lees verder

In Memoriam – Dr Fenna van den Burg

Overpeinzingen bij het overlijden van voormalig adjunct-hoofdredacteur van de Internationale Spectator, dr Fenna van den Burg (1 augustus 1925 – 19 augustus 2014).

Lees verder