Uitgelicht

Foto: Flickr / No Border Network

De Migratieagenda van de Europese Commissie

Na de verdrinkingsdood van duizenden migranten op weg naar Europa heeft de Europese Commissie het voortouw genomen het thema migratie nog nadrukkelijker op de politieke agenda te plaatsen. Gezien de grote tegenstellingen tussen de lidstaten, is het vooralsnog de vraag of het gaat lukken een doorbraak te forceren.

Lees verder
Muurschildering in Teheran, 2007. Flickr / David Holt

Iran: wel of geen akkoord?

Het voorlopig (kernwapen)akkoord met Iran is eigenlijk een volstrekt overbodig akkoord, want niets anders dan een bevestiging van Irans verplichtingen en rechten voortvloeiend uit het Non-Proliferatie Verdrag (NPV), dat Teheran heeft ondertekend. Toch is het van groot belang als diplomatiek middel tot toenadering en normalisering van de betrekkingen met Iran, dat zo belangrijk is voor de stabiliteit in de regio en daarmee eigenlijk onontbeerlijk voor de mondiale veiligheid.

Lees verder

Europa zonder lidstaten – Europa’s eigen inconvenient truth

De vijf EU/Euro-presidenten presenteerden op 22 juni jl. hun visie op de toekomst van de Economische en Monetaire Unie in een rapport met als titel Completing Europe’s Economic and Monetary Union. Hun boodschap is dat verdere verdieping en federalisering nodig is. EU-expert bij Clingendael Adriaan Schout voorspelt een grote kans op falen.

Lees verder

China’s initiatief voor de AIIB: Het einde van Bretton-Woods?

Vanaf volgend jaar kunnen ontwikkelingslanden in Azië voor de financiering van wegen, bruggen en energiecentrales aankloppen bij een nieuwe organisatie: de Aziatische Infrastructuur Investeringsbank (AIIB). Er is echter nog veel onduidelijk over deze ‘Bank van 100 miljard’. Waarom wil China zo nodig een nieuwe multilaterale organisatie opzetten? Welke belangen staan er eigenlijk op het spel?

Lees verder
Foto: Flickr / Misha Sokolnikov

Instabiliteit rond Europa: Confrontatie met een nieuwe werkelijkheid

Lange tijd was het Nederlandse buitenlands en veiligheidsbeleid gebaseerd op de veronderstelling dat de zone van vrede, stabiliteit en welvaart binnen de EU-grenzen zou kunnen worden uitgebreid naar geheel Europa en zijn directe omgeving. De mogelijkheden tot beïnvloeding van de verhoudingen buiten het EU-gebied zijn echter overschat.

Lees verder